DIGITALNI MARKETING I RAZVOJ BRENDA - Marina Redžić Radojičić

Predavanjem Digitalni marketing i razvoj brenda marketing menadžerka Iceberg Salat Centar d.o.o. Marina Redžić Radojičić  iznela je kratak prikaz promena tržišta i potrošača, u svetu i kod nas. Uz poređenje starog i novog, savremenog marketinga, predstavila je i važnost digitalnog marketinga uz objašnjenje zašto kompanije koje ne počnu da ga primenjuju neće moći dugoročno da opstanu. Dala je smernice kako napraviti pravu digitalnu marketing strategiju za svoj biznis, uz primer iz prakse – kako je primena digitalnog marketinga dala rezultate u kompaniji Iceberg Salat Centar. Obrazložila je šta sve obuhvata digitalni marketing, koje platforme mogu da se koriste i na koji način odabrati pravu platformu.