BEZBEDNOST HRANE, STANDARDI I PROPISI - prof. dr Nada Šmigić

Predavanje prof. dr Nade Šmigić Bezbednost hrane, standardi i propisi obuhvatilo je apsekte bezbednosti hrane u sektoru voća i povrća, načine kontaminacije, kao i mere prevencije i kontrole. Ukazano je na epidemije trovanja izazvane konzumiranjem voća i povrća, kao i najvažnije biološke opasnosti u sektoru voća i povrća (karakteristike virusnih i bakterijskih opasnosti, mesta u lancu hrane u kojima dolazi do kontaminacije, mere koje mogu da se primene u cilju prevencije i kontrole virusnih i bakterijskih opasnosti). Takođe, predavanje je obuhvatilo i zakonske zahteve o bezbednosti hrane (odgovornost proizvođača, zahteve koji se odnose na higijenu, preduslovne programe i primenu HACCP sistema, mikrobiološke kriterijume) i standarde bezbednosti hrane (najvažnije privatne standarde, glavne karakteristike, sertifikaciju).