AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja i USAID – Cardno nastavljaju saradnju i u 2020.

AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja i USAID – Cardno (Projekat za konkuretnu privredu) nastavljaju saradnju u 2020. godini, na kreiranju sertifikovanih kurseva za potrebe poljoprivrednog sektora u cilju poboljšanja konkuretnosti privrednih subjekata iz ovog sektora.

Zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu nastaviće se saradnja na planu kreiranja novih modela edukacije između centara za obrazovanje srpskog i američkog univerziteta, Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta i University of California (UC) – Davis, Postharvest Technology Center.

U 2020 godini biće razvijen i održan novi sertifikovani kurs

Intenzivno gajenje povrća i voća u zaštićenom prostoru.

U 2020 biće inoviran i održan sertifikovani kurs

Savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe.

Cilj projekta je razvoj održivog modela kontinuirane edukacije, stvaranjem inovativnih sertifikacionih kurseva koji bi odgovarali potrebama prehrambene industrije Srbije, a koje će realizovati AgroNET – Centar za obrazovanje i istraživanja. Kursevi će doprineti usavršavanju zaposlenih u kompanijama i razvijanju njihove efikasnosti i produktivnosti; unapređivanju  prerade i proizvodnje voća i povrća primenom novih tehnologija u oblasti posle berbe; primeni savremenih poslovnih praksi u vertikalnom lancu poslovanja, kao i unapređenju saradnje i građenju međusobnog poverenja između akademskog i privatnog sektora u Srbiji, kako bi se poboljšalo pozicioniranje srpskih kompanija na domaćem i izvoznom tržištu.