Stručni kursevi i edukacija

Facebook Instagram Google+ Twitter

AgroNET razvija i organizuje strucne kurseve, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacija.

  • promovisanje značaja kontinuranog obrazovanja i značaja istraživanja i inovacija za napredak pojedinca i zajednice u celini;
  • edukacija proizvođača poljoprivredno – prehrambenog sektora, podizanje nivoa znanja o tehničkoj regulativi EU, stvaranje uslova za lakši plasman proizvoda na tržištu EU, kao i drugim tržištima;
  • organizovan rad i inicijative u oblasti edukacije za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera; Kroz organizovanje stručnih skupova sa temama iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje nastavnici Fakulteta prenose svoja znanja stručnjacima, zaposlenima u Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Srbije i poljoprivrednim proizvođačima i pomažu poljoprivrednim gazdinstvima u rešavanju njihovih konkretnih problema.

Povezanost proizvodnje i naučnih istraživanja je temeljna filozofija Fakulteta. Nastavnici Fakulteta, kao eksperti za razna područja struke, preko elektronskih medija i pisanih publikacija, ali i posetama proizvođačima, često daju savete za osavremenjivanje proizvodnje. Savetodavne usluge nastavnika Fakulteta pomogle su postizanju dobre reputacije brojnih ratara, povrtara, voćara, vinogradara i vinara, uzgajivača domaćih životinja, proizvođača stočne hrane, korisnika ribolovnog prava na vodama i ribarskim gospodarstvima, kao i poboljšanju kvaliteta brojnih proizvoda konditorske proizvodnje i proizvodnje jakih pića.

Kursevi:

SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE II

SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE I

SAVREMENI PRISTUPI PROIZVODNJI VINA SA PEČATOM TERROIR-a

INTENZIVNA PROIZVODNJA POVRĆA I VOĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU