Stručni kursevi i edukacija

Facebook Instagram Google+ Twitter

AgroNET razvija i organizuje strucne kurseve, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacija.

 • promovisanje značaja kontinuranog obrazovanja i značaja istraživanja i inovacija za napredak pojedinca i zajednice u celini;
 • edukacija proizvođača poljoprivredno – prehrambenog sektora, podizanje nivoa znanja o tehničkoj regulativi EU, stvaranje uslova za lakši plasman proizvoda na tržištu EU, kao i drugim tržištima;
 • organizovan rad i inicijative u oblasti edukacije za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera; Kroz organizovanje stručnih skupova sa temama iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje nastavnici Fakulteta prenose svoja znanja stručnjacima, zaposlenima u Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Srbije i poljoprivrednim proizvođačima i pomažu poljoprivrednim gazdinstvima u rešavanju njihovih konkretnih problema.

Povezanost proizvodnje i naučnih istraživanja je temeljna filozofija Fakulteta. Nastavnici Fakulteta, kao eksperti za razna područja struke, preko elektronskih medija i pisanih publikacija, ali i posetama proizvođačima, često daju savete za osavremenjivanje proizvodnje. Savetodavne usluge nastavnika Fakulteta pomogle su postizanju dobre reputacije brojnih ratara, povrtara, voćara, vinogradara i vinara, uzgajivača domaćih životinja, proizvođača stočne hrane, korisnika ribolovnog prava na vodama i ribarskim gospodarstvima, kao i poboljšanju kvaliteta brojnih proizvoda konditorske proizvodnje i proizvodnje jakih pića.

Kursevi:

 1. SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE I       2 – 7. decembar 2019. godine, Beograd
 2. INTENZIVNA PROIZVODNJA POVRĆA I VOĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU   24 – 26. septembar 2020. godine, Knić
 3. SAVREMENI PRISTUPI PROIZVODNJI VINA SA PEČATOM TERROIR-a  I          22 – 24. oktobar 2020. godine, Prokuplje
 4. SAVREMENE TEHNOLOGIJE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA POSLE BERBE II     8 – 12. mart 2021. godine, online
 5. SAVREMENI PRISTUPI PROIZVODNJI VINA SA PEČATOM TERROIR-a II          7 – 9. oktobar 2021. godine, Sokobanja
 6. PRODAJA I MARKETING ZA BUDUĆNOST                                                                 10 – 12. novembar 2021. godine, Topola
 7. INTENZIVNA PROIZVODNJA POVRĆA I VOĆA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA I ČUVANJE PROIZVODA POSLE BERBE                    8 – 12. mart 2022. godine, Niš

Obuke:

 1. ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE U POLJOPRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE  14 – 16. septembar 2022. Veliko Gradište
 2. SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I MERE ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE U POLJOPRIVREDNOJ POLITICI  1 – 2. novembar 2022. godine, Beograd
 3. AGROEKOLOŠKE MERE U ADAPTACIJI NA KLIMATSKE PROMENE, KAO DEO PODRŠKE SPROVOĐENJU MERE 4 “AGRO-EKOLOŠKO KLIMATSKA MERA I ORGANSKA PROIZVODNJA” IPARD III PROGRAMA  2. decembar 2023. godine, Beograd i 7. decembar 2022. godine, Niš
 4. ZDRAVO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE I NjEGOVA ULOGA U ODRŽIVOJ POLjOPRIVREDI OTPORNOJ NA KLIMATSKE PROMENE  26. januar 2023. godine, Beograd