Konsalting

Facebook Instagram Google+ Twitter

AgroNET – analiza kompanija i savetodavne usluge

AgroNET pruža usluge izrade lokalnih strategija za ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede, preporuka za zaštitu i sanaciju zemljišta i voda, pedoloških karata i melioracijskih studija. Pomažu u uvođenju novih tehnologija i sortimenta za različite tipove gazdinstava, programa organske proizvodnje i integrisane zaštite od bolesti poljoprivrednog bilja. Pružaju i savetodavne usluge u oblasti upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane.

  • poslovna podrška prehrambenoj industriji i industriji pića kroz pripremu za uspešno poslovanje na tržištu EU i drugim tržištima;
  • aktivan doprinos razvoju poslovnih komunikacija, kao preduslova i faktora poslovne uspešnosti i opstanka u sve zahtevnijim uslovima tržišne utakmice;
  • promovisanje brendova Srbije, podizanje konkurentnosti, poslovno povezivanje, prezentacija proizvodnih asortimana proizvođača;
  • promovisanje tradicionalnih proizvoda i agroturizma;
  • uticaj na razvoj intelektualne svojine u domenu podrške planiranja korporativnih resursa i resursa drugih učesnika u privrednom životu i upravljanja resursima znanja, kao osnove za uspešnost privrednih subjekata budućnosti;