Istraživački i stručni projekti

Facebook Instagram Google+ Twitter

AgroNET realizuje različite istraživačke i stručne projekte iz oblasti ostvarivanja ciljeva

  • upravljanje razvojnim, istraživačkim i stručnim projektima koji doprinose povećanju konkurentnosti privrednih subjekata i boljem životu ljudi; Naučno-istraživački rad nastavnika, istraživača i saradnika Fakulteta ostvaruje se angažmanom na naučno-istraživačkim projektima, ekspertizama i sl.

Naučni rad Fakulteta se ostvaruje kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju podizanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta, kao i u cilju razvoja novih tehnologija i proizvoda, novih vrsta, rasa, sorti i dr. Istraživanja u oblasti poljoprivrede i hrane za Fakultet su uvek bila u najdirektnijoj vezi sa razvojem poljoprivrede i prehrambene industrije naše zemlje. Nastavnici, istraživači i saradnici Fakulteta učestvuju u velikom broju kako nacionalnih tako i međunarodnih projekata.