III Obuka za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – ZDRAVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I NJEGOVA ULOGA U ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI OTPORNOJ NA KLIMATSKE PROMENE

Facebook Instagram Google+ Twitter

 

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, realizuje projekat “Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode” koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj unapređenje nacionalnog i lokalnog kapaciteta za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, kao i za implementaciju mera klimatski pametne poljoprivrede u Republici Srbiji.

Realizacija obuka za zaposlene Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverena je, od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), AgroNET – Centru za obrazovanje i istraživanja. 

Nakon održane prve obuke pod nazivom ”Adaptacije na klimatske promene u poljoprivredi Republike Srbije” (14-16. oktobar 2022. godine, Srebrno jezero) i druge obuke pod nazivom „Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i mere adaptacije na klimatske promene u poljoprivrednoj politici“ (1-2. novembar 2022. godine, Beograd), treća obuka

”ZDRAVO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE I NjEGOVA ULOGA U ODRŽIVOJ POLjOPRIVREDI OTPORNOJ NA KLIMATSKE PROMENE”

 održana je 26. januara 2023. godine, u Beogradu. Cilj treće obuke je ukazivanje na značaj zdravog poljoprivrednog zemljišta i uloge zemljišta u održivoj poljoprivredi koja je otporna na klimatske promene. Polaznicima je ukazano na ulogu i značaj zemljišta u ublažavanju i adaptaciji na klimatske promene i objašnjena veza degradacije zemljišta i klimatskih promena, a kroz praktičan primer prikazano je dosadašnje iskustvo u primeni mera adaptacije za održivo upravljanje zemljištem na demo poljima. U Panel diskusiji Održivo upravljanje zemljištem – mere i uticaji, razmenjene su ideje o tome kako određene mere utiču na stvaranje uslova koji treba da omoguće da se stvore preduslovi za održavanje poljoprivrednog zemljišta zdravim i otpornim na klimatske promene. Posebno je ukazano na vodne resurse i mere adaptacije na klimatske promene u poljoprivredi. Obuka je završena radionicom u kojoj je, kroz rad u grupama, simulirano planiranje održivog korišćenja zemljišta u različitim agroekološkim uslovima Srbije.

Predavači: Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut za zemljište, Beograd i FAO konsultant za demo-polja.

PLAN I PROGRAM obuke

Obuka Zdravo poljoprivredno zemljište i njegova uloga u održivoj poljoprivredi otpornoj na klimatske promene